Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat településgondnoki munkakör betöltésére

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

2365 Inárcs, Rákóczi út 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

www.inarcs.hu  e-mail: titkarsag@inarcs.hu

 

 

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet

településgondnok munkakör betöltésére

 

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Inárcs Nagyközség Önkormányzata, 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

 

Ellátandó feladatok:

A munkakör betöltője a település üzemeltető irányítása mellett ellátja Inárcs nagyközség közigazgatási határain belül, illetve szükség szerint azon kívül az önkormányzati közterületek karbantartási, illetve felújítási feladatait, szükség szerint helyettesíti feladatai ellátásában a település üzemeltetőt, ellátja az adminisztrációs feladatokat.

 

Jogállás és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Inárcs Nagyközség Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak az irányadóak.

Munkabér: megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • általános iskolai végzettség,
 • B kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • középfokú képesítés,
 • kisgépkezelői jogosítvány, könnyűgépkezelői képesítés,
 • kőműves-, villanyszerelő-  és/vagy egyéb szakipari képzettség,
 • C kategóriás vezetői engedély,
 • saját gépjármű,
 • inárcsi helyismeret,
 • önálló munkavégzés képessége, szervezőkészség, problémamegoldó képesség, régión belüli mobilitás, teherbírás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani, az alább részletezett tartalommal:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2022. január 17-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak az Inárcs Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2365 Inárcs, Rákóczi út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi azonosító számot: 7514/2021., valamint a munkakör megnevezését: településgondnok.
 • Személyesen: Inárcs Nagyközség Önkormányzata titkársága, Pest megye, 2365 Inárcs, Rákóczi út. 4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokat a polgármester bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Inárcs Nagyközség honlapja                                                 2021. december 15.
 • Inárcs Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtáblája        2021. december 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt az inarcs.hu honlapon szerezhet.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gál Imre polgármester nyújt a (29) 370-021-es telefonszámon.