Hírek

Elérhetőségek

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66737 

Intézményi iktatószám: 147/2024 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA 

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében 

Óvodapedagógus 

Munkakör/feladatkör betöltésére. 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Helyi Pedagógiai Program, az ONAP, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. A csoportban folyó pedagógiai munka szervezése, ellátása a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. Kapcsolat tartása szülőkkel. A munkakörrel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés 

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi  erőforrási/oktatási, képzési 

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes  munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Inárcs 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet  honlap címe stb.): Szolgálati lakást szükség esetén tudunk biztosítani. 

Feltételek, Előnyök 

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

Büntetlen előélet 

Cselekvőképesség 

Magyar állampolgárság 

Erkölcsi bizonyítvány 

Elvárt végzettség/képesítés: 

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),  Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66737 

Intézményi iktatószám: 147/2024 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.08. 00:00 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.26. 

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.03. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.