Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a talajterhelési díjak bevallásával és megfizetésével kapcsolataban

Talajterhelési díj 

 

Bevallások beküldési és megfizetési határideje:

Aktuális év március 31.

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.) alapján a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-jétől léptek életbe. A törvény alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, azaz a település belterületén mindenkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

 

A DPMV Zrt. szolgáltatja azon fogyasztók adatait, akiknek vízfogyasztása volt, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
A DPMV Zrt. által megadott vízfogyasztás alapján az Adóhatóság küldi meg a bevallási nyomtatványt, melyben a DPMV Zrt. által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a kitöltési segédletet, melyben a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a fizetendő díjat ki kell számítania és a díjat meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával egyidejűleg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy – a hatályos jogszabályok alapján – ameddig a közcsatornára való rákötés nem valósul meg, addig talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli őket. Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak bevallási nyomtatványt és kitöltési útmutatót, de kellett volna, kérjük, jelentkezzenek az Adóhatóságnál. Nagyon lényeges, hogy a bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott víz mennyiségét a saját számláik alapján ellenőrizzék, amennyiben eltérés mutatkozik, a DPMV Zrt.-nél rendezzék. Az Adóhatóság a DPMV Zrt. által szolgáltatott lista alapján dolgozik.