Hírek

Elérhetőségek

2014-2019

ELKÉSZÜLTEK INÁRCS NAGYKÖZSÉG KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSAI

KEHOP-5.2.9-16-2016-00127

Befejeződtek Inárcs Nagyközség önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítései. A beruházás teljes költsége 132,59 millió forint volt, melyet az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósítottak meg.

Elkészült az Inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola és főzőkonyha, a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és a Cziffra György Zeneiskola épületének épületenergetikai korszerűsítése, melynek célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint a hőveszteség csökkentése volt. A munkálatok során, az épületeken a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászárókra cserélték, valamint utólagos homlokzati és födém szigetelés került az épületekre. Továbbá két intézményen napelemes rendszer került kiépítésre. Az érintett épületek egységes arculatot kaptak, a külső színezésnek köszönhetően.

Az említett közintézmények évszázados múltra tekintenek vissza. A napközis konyha épülete egyidős magával az iskolával, amelyet cselédsége gyermekei számára Tolnay Lajos földbirtokos 1897-ben alapított. Erre a célra 1 kat. hold szőlőterületet állami iskola szervezése célra átadott, és azon ugyancsak saját költségén egy – az Államépítészeti Hivatal tervrajza szerinti – iskolát épített. Az épület egy utcára nyíló tanteremből és a vele egybeépült két szoba, konyha, kamra felosztású tanítói lakásból állt. Noha az iskola telkén tőle függetlenül 1929-ben egy, 1939-ben kettő, 1956-ban újabb két tantermet építettek, a régi tanterem továbbra is eredeti céljának megfelelően funkcionált.

1929-re 11.070 pengős államsegélyen újabb iskolát építettek a Tolnay Lajos által adományozott telek másik felén. Az egy tanteremből, előszobából és nyitott tornácból álló épület ma a Fekiács utcai iskola tornaszobája.

Funkcióváltás 1964-ben következett be, amikor Tolnay-féle telek másik felén egy három tanteremből és szolgálati lakásból álló épület készült. Ekkor ugyanis megszervezték a napközi otthont, melyhez kapcsolódva a Tolnay-féle 1897-es tantermet napközis konyhává alakították, mely ettől kezdve mind az iskolai napközit, mind pedig az1959-től működő napközi otthonos óvodát ellátta. Az átalakítás során a konyha bejárata iskolaudvar felöli oldalra került, mely elé egy üvegezett verandát építettek, melyet nevelői ebédlőnek használtak.

Miután 1973-ban új igazgatói lakás épült, a Tolnay-féle lakást a gyakorlati oktatás céljára műhelyteremmé alakították át, mely a (mai Tolnay utcai) központi iskola megépüléséig volt használatban.

A munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épületek az elmúlt évtizedekben elhasználódtak és már nem felelnek meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és sokkal gazdaságosabban lesznek üzemeltethetők az épületek. Emellett az is fontos szempont, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökkeni fog a károsanyag-kibocsátás is, így az eddiginél is többet tesznek a környezet védelméért.

A munkálatok végeztével Inárcs Nagyközségnek négy olyan intézményi épülete lett, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít, a megújult homlokzatok pedig a településképet is javítják.

ovoda

 

A Boglárka Óvoda új épülete a Széchenyi téren

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerében megvalósult pályázat

KMOP-4.6.1-11-2012-0055 Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson

A pályázat benyújtása az előző ciklusra, 2012-re nyúlik vissza. A beruházás teljes költsége 195.11.695 Ft, melyből 185.356.110 Ft támogatást nyertünk el.

A Boglárka Óvoda addigi két telephelye nem volt alkalmas a bővítésre, így egy új feladat ellátási hely létesítése vált szükségessé. Az új óvoda épület a Tűzoltó és a Traktor utca által közrezárt területen, a Széchenyi téren került megépítésre. Az új épület három csoportszobával bővíti a Boglárka Óvoda kapacitását, a fejlesztés eredményeként egészséges, motiváló környezetet teremt az óvodás korú gyermekek számára az optimális térigény biztosításával, a természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésével.

Az intézményben három csoportszoba –melyből kettő összenyitható-, szép nagy tornaterem, fejlesztőszoba, sófal, nevelői szoba, titkárság, vezetői iroda kerültek kialakításra, ezen felül gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha találhatók benne. Udvara új, modern játékokkal van felszerelve. Elkerített tankert rész és sportudvar egyaránt rendelkezésre áll. A székhely intézmény így alkalmassá vált arra, hogy nagyobb közös rendezvényeknek is otthont adjon.

Az épület tükrözi az óvoda néphagyományőrző szellemiségét fa nyílászáróival, íves falaival és cserép-tetőjével. Az öltöző-terek és a csoportszobák íves térelhatároló falazatán a magyar teremtéstörténet, mondavilág elevenedik meg. A Nimróddal azonosított Orion csillagkép, és az Emese álmában említett folyó, a Tejút is megjelenik. A „füles bástya” alaprajzú foglalkoztató kör-alakú ablaka keretet ad a gyermekek színes üvegfestéséhez.

Az egyedi kialakítású belső tér érdekes kertkapcsolatot hoz létre, öblökkel, mikroterekkel, különleges átláthatósággal, vizuális kapcsolatokkal. A tagolt tér izgalmas épületformákat: oromfalakat, tornyokat eredményez. A csoportszobák fedett terasszal kapcsolódnak a játszótérhez, a természetes térformáláshoz természetes anyaghasználat kapcsolódik. Natúr cserépfedés, fa nyílászárók, látszó faszerkezetek jellemzik az épületet. A megújuló energiafelhasználás érdekében napkollektorok kerültek a tetőre, melyek a melegvízellátást biztosítják.

Az épületet Bozsódi Csaba, a 7. Dimenzió Építésziroda munkatársa tervezte.

 Az elnyert pályázat fizikai megvalósítása 2015. májusában ért véget, az ünnepélyes átadásra 2015. októberében került sor. A gyermekek 2016. szeptemberében vehették birtokba az elkészült épületet.

 

A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha főzőkonyhájának korszerűsítése

 

A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha főzőkonyhájának korszerűsítésére 40.000.000 Ft vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást nyertünk el az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázati felhívás alapján. Az önkormányzat 11.441.061 Ft összegű önerő biztosítását vállalta.

Az épület 1879-ben épült, Tolnay Lajos földbirtokos építette. Kezdetben iskola volt, amely egy utcára néző tanteremből, és vele egybe épült két tanítói lakásból állt. 1964-ben történt az első funkcióváltás, amikor az épületből napközi otthont alakítottak ki, majd 1897-ben konyhává alakították, ekkor az épületet egy üvegezett verandával bővítették, melyet nevelői ebédlőnek használtak. Napjainkig számos átalakítás történt az épületen belül, és kívül is. 2018-ban a KEHOP-5.2.9-16-2016-00127 azonosító számú pályázat során, a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászárókra cserélték, az épület utólagos födém-, és homlokzati hőszigetelést, valamint modern külső színezést kapott.  

Az Inárcs Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő főzőkonyha évi 10.5375 adag ételt állít elő a bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek és szociálisan rászorultak, valamint az önkormányzati és intézményi alkalmazottak, illetve igény esetén a nyugdíjasok és a lakosság számára. A 2017. év szünidei és szociális gyermekétkeztetése során 785 adag étel készült a konyhán.

Az épület A meglévő épület felújítása a pénzügyi lehetőségek függvényében történik. Teljes felújítás a rendelkezésre álló pénzügyi keret miatt nem lehetséges, így az a döntés született, hogy jelen ütemben az épület legszükségesebb felújítási munkái történjenek meg ahhoz, hogy egy későbbi ütem eszközbeszerzés keretében beüzemelhető legyen az új konyhatechnológia. Terveink szerint a támogatási összegből jelen beruházás során a fűtés- és elektromos hálózat, valamint a víz-és csatornarendszer korszerűsítésére, szellőrendszer kiépítésére, belső nyílászárók és padlóburkolatok cseréjére, festés-mázolási munkálatokra kerül majd sor. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

 

euhaz

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Inárcson, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával

PM_EUALAPELLATAS_2017

 

Inárcs Nagyközség Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázati konstrukcióra 80.390.153 Ft támogatást nyert, melyből komplex egészségügyi alapellátást nyújtó központ kialakítása valósul meg. A beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati forrás mértéke 28.083.307 Ft. 

A védőnői szolgálat, és fogorvosi rendelő bővítése történik, melynek során a meglévő épülethez fedett terasszal egy teljesen új épületrész kapcsolódik, benne pedig egy elkülönített váró, orvosi rendelő, és orvosi szoba kerül kialakításra. A régi épület kívül-belül megújul, miközben az azt körülvevő őshonos fák, az árnyas-ligetes jellemző megmarad. A kerítés elbontásával a tér megnyílik, lehetőséget adva a későbbiekben játszótér, közpark kialakítására. Az épületegyüttes előtt parkoló készül a gépkocsival érkezők számára, míg az épületeket összekötő fedett teraszon kényelmesen elférnek a babakocsik is.

A jelenlegi orvosi rendelő épületében két praxis működik: egy felnőtt és egy vegyes praxis, ahol a gyerekeket is ellátják. A fő probléma a várótermi férőhelyek száma, főleg ősztől tavaszig nagy a zsúfoltság. A két praxis betegei nem férnek el egy váróban és nincs lehetőség a gyerekek elkülönítésére. Az új létesítmény megoldást nyújt ezekre a problémákra, hiszen a felnőttek és gyerekek, illetve a fertőző betegek külön helyiségben várakozhatnak majd. Az a tény, hogy a gyermek rendelő a védőnői szolgálat közvetlen közelében lesz, megkönnyíti és meggyorsítja az ellátást, valamint az ellátást, a szakmán belüli kommunikációt.

Egy modern rendelő, megfelelő műszaki felszereltséggel együtt az egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósítását teszi lehetővé. A két új rendelői helységben időszakos szűrővizsgálatok elvégzésére is sor kerülhet. A különálló gyerekváróban ki lehet alakítani játszósarkot, ahol a kis páciensek türelmesebben fognak várakozni.

A beruházás megvalósítása után az egészségházban továbbra is a védőnői és fogorvosi ellátás, valamint a Dr. Barta Zsuzsanna által biztosított háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, iskola egészségügyi ellátással kiegészítve kap helyet. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a munkálatok folyamatban vannak. A kivitelezést a KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Toldi M. utca 45.) végzi 85.412.174 Ft+ÁFA értékben. 

 

napsug

NAPSUGÁR UTCA ÚTÉPÍTÉS

PM_ONKORMUT_2016/56

Településünkön 2018-ban a PM_ONKORMUT_2016 jelzésű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” beruházás által a Napsugár utca teljes hosszában aszfaltburkolatot kapott.

A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések” előirányzat terhére került megvalósításra, 95%-os támogatás intenzitás mellett.

A beruházás a PM_ONKORMUT_2016/56 azonosítószámú „Inárcs belterületi útfejlesztése” elnevezésű projekt keretében, bruttó 31.996.938,- Ft összegű támogatással készült el. A fejlesztésnek köszönhetően az Inárcs belterületén található, lakóutcának minősülő Napsugár utca 649,47 m hosszúságban szilárd útburkolatot kapott, emellett az utcában 732 m hosszúságban földmedrű szikkasztó árkok kerültek kialakításra, megoldva ezzel a régóta gondot okozó csapadékvíz elvezetés problémáját. A projekt keretében jelzőtáblák is kihelyezésre kerültek a közlekedés biztonságának növelése érdekében.

A fejlesztéssel érintett utca sűrűn lakott, lakóházas övezetben helyezkedik el, ahol szilárd útburkolat hiányában korábban aszályos időben jelentős porszennyezéssel kellett számolni, míg csapadékos időjárás esetén az út szinte járhatatlan volt.  A fejlesztésnek köszönhetően azonban javult az út minősége, teherbíró képessége, s ezáltal a kerékpárral illetve a gépjárművel történő közlekedés is hatékonyabbá, gyorsabbá vált. A fentiek mellett a beruházással jelentősen csökkent a település, de különösen az érintett Napsugár utcában élő kisgyermekes családok számára porszennyezés, s ennek köszönhetően javult a helyi lakosok életminősége. A felújítással egyidejűleg KRESZ táblák kerültek kihelyezésre a közlekedés biztonság növelése érdekében. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése egy a korábbihoz képest kisebb környezetterheléssel járó helyzetet eredményez.

A kivitelezési munkákat a Colas Út Zrt. végezte, a kivitelezési munkák 100 %-ban megvalósultak, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

A projekt átadó rendezvényére 2018. június 27. napján került sor. Az ünnepélyes átadást megelőzte a 16:00 órától a Napsugár utcában megrendezésre került „Fesd ki az utcát” elnevezésű aszfaltrajz verseny. A projekt átadására 18:00 órai kezdettel került sor, szintén a megvalósítás helyszínén. A projekt átadó rendezvényen beszédet mondtak:

  • Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr,
  • dr. Bitay Márton államtitkár úr.

Az ünnepélyes átadást követően 18:30 órai kezdettel a 0-3 évesek a baby bike futamon, 18:40 órai kezdettel a 3-6 évesek az Ovis futamon, 18:50 órás kezdettel pedig a7-107 éves korosztály a Kerékpáros ügyességi versenyen tehette próbára a kerékpáros tudását, ügyességét.

 

 

JÁTSZÓTÉR NYÍLT A SZÉCHENYI TÉREN

2016. augusztus 12-én nagy sürgés-forgás, zene, gyermekzsivaj töltötte be a Széchenyi teret. A szervezőség mindenre gondolt, és szépen feldíszítették az óvoda udvarát és az új játszóteret az ünnepélyes átadás alkalmából.

A lakosság régóta sürgette a játszótér megépítését, hiszen a régi már alkalmatlan volt a használatra. Az önkormányzat önerőből nem tudta volna megvalósítani ezt a beruházást, ilyen jellegű pályázati lehetőség pedig nem volt meghirdetve. Látva a sürgető problémát Volf Ferenc képviselő felajánlotta tiszteletdíját erre a célra, innen indult a gyűjtés. Mindösszesen 1.360.000 Ft érkezett felajánlásokból. A falunapon a tombolából befolyt összeget is teljes egészében a játszótér megépítését szolgálta. Nagyon sok magánszemély és vállalkozó adott értékes tombolatárgyakat, így tették sikeressé ezt a kezdeményezést.

Az igazi öröm az volt, hogy a lakosság nagy része megmozdult, és fontosnak érezte azt, hogy támogassák a játszótér megépítését. Sok helyi vállalkozó kapcsolódott be a munkába, és legtöbben kedvezményes áron, vagy ingyen végezték el az általuk megoldandó feladatot. Farkas Ágnes helyi kertépítő vállalkozó tervezte meg a játszóteret, a földmunkákat Varga Zsolt, a Subi-Dubi Kft. ügyvezetője végezte. A kivitelező a Nonprofit Kft. volt, Talapka Gábor vezetésével. A kerítés és a padok kihelyezésében Szarka József, az Önkormányzat „örökös ezermestere” tevékenykedett. A kőműves munkák és a térkő lerakása Ambrus Tamás munkáját dicsérik. Minden feladatban volt adomány, sok munka, és nem maradt el az eredmény. Elkészült az új játszótér, ami azóta is naponta sok-sok gyerek önfeledt szórakozását szolgálja.

 

somogyi

A SOMOGYI BÉLA UTCA ASZFALTOZÁSA

 

Az elmúlt évben a Somogyi Béla utca, szilárd burkolatának kiépítése is megvalósult.

 Útépítési, illetve felújítási beruházások javarész pályázati forrásból történtek, kivételt képzett ez alól a Somogyi Béla utca. Habár a PM_ONKORMUT_2016/56 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című konstrukció benyújtásakor e két utcára egyszerre pályáztunk, támogatást csak a Napsugár utcára nyertünk.

A Somogyi Béla utca aszfalt burkolatának kiépítését így teljes egészében az Önkormányzat önerőből finanszírozta, mindösszesen bruttó 33.963.603 Ft értékben.

 

ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL

A József utca (Rákóczi utca- Kastély utca közötti szakasz, illetve a Kastély utca útburkolatának felújítása 2018-ban pályázati forrásból valósult meg. „Önkormányzati fejlesztések támogatása” jogcímen 15.000.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyertünk el pályázat útján. A beruházás megvalósításához szükséges 2.647.059 Ft önerőt az Önkormányzat biztosította. A kivitelezők az érintett utakat kiszélesítették, jó minőségű, biztonságos burkolattal látták el.

Szintén azonos pályázati forrásból valósult meg a Tűzoltó utca útburkolat felújítása, melyre ugyancsak 15.000.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyertünk el. A pályázat célja az Önkormányzat belterületi útja aszfalt burkolatának javítása és szélesítése volt, melynek során az úttest süllyesztett szegélyt kapott. A felújítást indokolta, hogy tárgyi út mentén található a posta, a polgárőrség épülete, az Óvoda új épülete, és az azóta elkészült Játszótér, azonban a keskeny út a jelentős forgalomra nézve balesetveszélyes volt, az aszfaltréteg több helyen beszakadt, megtört. A fejlesztés lehetővé tette, hogy a kialakuló új településközpontot biztonságos és jó minőségű úton lehessen megközelíteni.

 

Dr. Gál Imre László

     polgármester