Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

* 2373 Dabas, Áchim utca 6.

( 06-29/367-236

Tel./fax: 06-29/567-090

E-mail: segitoszolgalat@gmail.com

Intézményvezető: Berchi Anita

 

Szakfeladatok:

Az intézményben szociális alapellátásokat, család- és gyermekjóléti szolgáltatást és család- és gyermekjóléti központot működtetünk.
Célunk, hogy a településünkön élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzük. A gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük, illetve megszüntessük.

a) Szociális alapellátások

Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A házi segítségnyújtás működtetésével gondoskodunk mindazokról, akik azt igényelik és a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az ellátásuk indokolt. A gondozási tevékenység lényege, az ellátott segítése az önálló életvitel megtartásában. A gondozásért térítési díjat kell fizetni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással segítséget nyújtunk a saját otthonukban élő, szociálisan rászoruló személyek részére, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. A szolgáltatás 24 órás készenléti ügyeletben működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

A közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el, amellyel a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújtunk segítséget a család aktív részvételével. A közösségi ellátással azokat a pszichoszociális gondozási módszereket alkalmazzuk, amelyek a család és a közvetlen környezet segítő erejére építenek úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a gondozott számára.

 

A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek.
Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát a beteg életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magába foglalja a beteg testi és pszichés állapotának javítását, önellátó képességének fejlődését, az életvitelhez szükséges készségek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a munka világába való bevonását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint a beteg egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézményekkel.
A szolgáltatás ingyenes.
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatást nyújtunk, az ellátási területen élő szociális/mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetekbe került családok, egyének életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése érdekében. Feladatunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban való nevelésének elősegítése.
Szakmai hitvallásunk szellemében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek, lehetőség szerint a saját családjukban nőhessenek fel.
Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ inárcsi telephelye:

2365 Inárcs, Ady Endre u. 1/b. szám alatt rövidesen megkezdi működését.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 12.30-16.30

Szerda: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-12.30

 

Családsegítő: Farkasné Mráz Katalin

 

Elérhetősége: 06 20/241 2712

E-mail: segitoszolgalat@gmail.com

 

Előzetes egyeztetés alapján lehetőség van az ügyfélfogadási időn kívüli találkozásra.

 

Krízis helyzetben hívható készenléti telefonszám: 06 70/337 6337

 

b) Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család-és Gyermekjóléti Központ a dabasi járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.

Speciális szolgáltatásaink:

  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • gyógypedagógiai tanácsadás
  • családterápia, párterápia
  • mediáció
  • kapcsolatügyelet
Kérjük jelezze, ha elhanyagolt, bántalmazott gyermekről, vagy idős személyről van tudomása!
 

Készenléti szolgálat keretében állandóan hívható telefonszám biztosításával, krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatást nyújtunk a 06-70-337-6337-es telefonszámon.
Mindezt oly módon biztosítjuk, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A Központ ügyeletben lévő munkatársa a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül is elérhető.

Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnok: Wichnalek László

2365 Inárcs, Rákóczi út 4. 
Tel: 29 370 021

Bemutatkozó: 

Róth János vagyok, tanyagondnok. Szeretnék néhány szóval bemutatkozni. 44 éves vagyok, Inárcson születtem. 2 felnőtt fiam van. Hobbim a sport, évekig kézilabdáztam majd futballkapus voltam, mostában az inárcsi öregfiúkban védek. Kertészkedtem évekig, piacoztam, epret és többféle zöldséget termeltem. 10 éve dolgozom az önkormányzatnál, voltam csoportvezető a közmunkásoknál, illetve ételszállító. 2009-ben megszereztem a jogosítványt a pályázaton nyert Ford kisbuszra is. 2010 júniusában kezdtem el az egy éves tanyagondnoki tanfolyamot. 2011. májusában sikeres vizsgát tettem. 
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szervezte, 22-en vettünk részt rajta. Az oktatás Kecskeméten és Lakitelken zajlott. Nagyon sok érdekes dolgot tanultam, amit remélem, hogy tudok használni a munkámban. Ilyesmikre gondolok: elsősegély, betegjog, munkajog, szenvedélybetegségek, munkanélküli hivatal, könyvtár stb. 
Olyan dolgokat tanultam meg, amik majd segítenek az Önök által felvetett konkrét problémák megoldásának, tudom, hogy merre kell elindulni vagy legalábbis tudom, hogy kihez kell fordulnom, hogy segíteni tudjak Önöknek. A tanfolyam egy éve alatt megszerzett ismeretek alapján szakdolgozatot kellett írnom, és záróvizsgát tennem ahhoz, hogy megkapjam a tanyagondnoki bizonyítványt. Ami feljogosít a szolgálat ellátására. A szolgálat 2011. április 1-től működik. 
A tanyagondnoki szolgálatról néhány szóval általánosságban: 
a tanyákon pontosabban a külterületeken élőknek szóló ingyenes szolgáltatás azzal a céllal, hogy segítse az ott élők mindennapjait. 

Inárcson ez hogyan alakul? 
Inárcshoz tartozó külterület kb. 20 000 hektár, itt él 373 ember: a tanyákon, a Buckában, az Aranytelepen stb. Az én feladatom a polgármesterrel egyeztetett heti munkaterv alapján az Önök, a külterületi lakosság ellátása, segítése. A munkaeszközöm a kisbusz, amivel reggel 7 és délután fél négy között végzem a munkát. Célom, hogy rövid idő alatt mindenkit megismerjek a területen. Engem is megismerjenek és tudják hogy mivel lehet hozzám fordulni, miben és hogyan tudok segíteni. Mert a munkám egy része az, hogy én végezzem el azt, amivel megbíznak mondjuk, kiváltom a gyógyszert. De ha egy hivatalos ügynek az intézését kérik, akkor utánajárok a polgármesteri hivatalban, hogy hogyan és hol kell intézni az adott ügyet, és elmondom. 

Mivel a tanyagondnoki szolgálat egy új szolgáltatás Inárcson, a törvényi lehetőségek között az élet, vagyis Önök és én alakítom ki, hogy a lehető legjobban működjön. 
Azok a szolgáltatások, amelyeket INGYNESEN elvégzek Önöknek, ha megbíznak vele: 
- szociális étkeztetés esetén felveszem az igényt és munkanapokon kiszállítom az ebédet 
- a házi segítségnyújtásnál a gondozónők illetve a családsegítő közreműködésével mindenféle feladatok, előre egyeztetett időben: 
orvoshoz, fogorvoshoz, védőnőhöz, nőgyógyászhoz szállítás sztkba szállítás 
gyógytornász, szakápoló kiszállítása az igénybevevő lakására 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzésében segítségnyújtás 
szociális pénzbeni ellátás igényének továbbítása családsegítő szolgálathoz 
személyes gondoskodás kezdeményezése 
tüdőszűrésre szállítás 

Egyéb szolgáltatások, amit nyújtok: 
- választásokra szállítás 
- gyerekek ingyenes szállítása: oviba, iskolába, szakköre, úszásoktatásra stb. 
- sport és a művelődési ház rendezvényeire szállítás pld. borversenyre vagy a falunapra
- könyvtárba szállítás, de akár a kölcsönzés intézése 

Ha megbíznak vele elintézem a bevásárlást. Ezt kétféleképpen lehet csinálni: 

1. adnak nekem egy listát és pénzt és én bevásárolok, viszem az árut a blokkot meg a visszajárót. 
2. a másik módja, hogy egy előre egyeztetett időpontban, aki igényli azt behozom a faluba és elintézi amit szeretne. 
Mondjuk 8.30-kor összeszedek mindenkit, elviszem a postához és megbeszéljük, hogy 10 órakor értük megyek. Addig ott el lehet menni a gyógyszertárba, a postára, a takarékba, boltba, és az üzletközpontba is. 

Szívesen segítek más szolgáltatások igénybe vételében is pld. háztartási gépek javításának megszervezésében, fodrászhoz szállításban stb. 

De olyan egyszerű dolgokban is intézkedek majd, mint mondjuk, ha nem kapnak Hírmondót. 

Ezek olyan lehetőségek, amiket én fel tudok ajánlani Önöknek, illetve ha ilyenekkel megkeresnek, akkor ingyenesen segíteni tudok. Gondolom az élet hoz majd más igényeket más kívánságokat. Mondják el nekem, hogy mit szeretnének, mire lenne szükségük arra, hogy könnyebb legyen az életük és jobban érezzék magunkat. Ígérem, én mindent megteszek a tanyagondnoki szolgálat keretében, hogy Önök minél elégedettebbek legyenek velem az Inárcsi Önkormányzat által biztosított ingyenes szolgáltatással.