Hírek

Elérhetőségek

2024. évi Önkormányzati és Európai Parlamenti választás Inárcson

 

2024. június 9-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, illetve az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása Inárcs nagyközségben mind a négy szavazókörben zavartalanul, rendkívüli esemény nélkül lezajlott. A helyi választási iroda ezúton mond köszönetet a választópolgároknak, hogy állampolgári jogaikat gyakorolták, éltek választójogukkal.

A helyi választási bizottság, a szavazókörök szavazatszámláló bizottságai, a munkájukat segítő jegyzőkönyvvezetők és a helyi választási iroda tagjai is törvényesen, szakszerűen bonyolították le a választással kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatokat.

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a helyi választási bizottság tagjainak, a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a helyi választási iroda tagjainak az egész napos felelősségteljes, szakszerű munkájukért, a póttagoknak pedig a rendelkezésre állásért. Köszönet illeti munkatársainkat, akik rész vettek a szavazóhelyiségek kialakításában, illetve a polgárőrség munkatársait a választás zavartalan lebonyolítása érdekében végzett feladatok ellátásáért.

RÉSZVÉTELI ADATOK

Inárcs nagyközség négy szavazókörében a választói névjegyzékben összesen 3.828 választópolgár szerepelt. A reggel hat órától este hét óráig tartó önkormányzati választáson a névjegyzékekben szereplők 59,30 %-a, 2.270 fő jelent meg, az EP képviselő választáson 59,35%, 2.272 fő jelent meg. A megjelentek közül az Inárcson megtartott négy választás típus közül a polgármester választáson 2.222 fő (a megjelentek 97,89 %-a), az egyéni listás választáson 2.214 fő (a megjelentek 97,53%-a), a vármegyei listás választáson 2.174 fő (a megjelentek 95,77%-a), az Európai parlamenti listás választáson 2.241 fő (a megjelentek 98,64%-a) adott le érvényes szavazatot. 

A 2024. évi helyi önkormányzati választásokon a részvételi arány (59,30 %) 9,35 %-kal magasabb volt, mint a 2019. évi októberi választáson (akkor a választópolgárok 49,95 %-a járult az urnákhoz). A 2020. január 20.-án megtartott időközi polgármester-választáson 56,51 %-os (2.123 fő)  volt a részvételi arány.

A 2024. évi Európai parlamenti választáson a részvételi arány (59,35 %) a 2019. évi EP választáshoz képest 20,03%-kal volt magasabb (akkor a választópolgárok 39,32%-a adta le szavazatát). 


EREDMÉNYEK

Inárcson a polgármester választáson 5 jelöltre, az egyéni listás (képviselő) választáson 21 jelöltre adhatták le a voksukat a választópolgárok. Ez a választás különbözött a rendszerváltás utáni valamennyi eddigi általános önkormányzati választástól, hiszen 2024-ben először egy időben tartották az Európai parlamenti választással. Az Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó Mötv. módosítás értelmében a 2019-ben megválasztott önkormányzati képviselők és polgármesterek megbízatása főszabályként 2024. október 1-jéig tart, a 2024. június 9-én megválasztott képviselők és a polgármester megbízatása pedig október 1-jén kezdődik.

Hangsúlyozni szükséges, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024 júniusában megtartott általános választása és az új képviselői, polgármesteri megbízatások 2024. október 1-jével történő keletkezése közötti időszak jogilag nem tekinthető átmeneti időszaknak. E tényből következően technikailag nincsenek átmeneti szabályok, a 2019-ben megválasztott önkormányzati képviselők, polgármesterek 2024. október 1-jéig minden hatáskörüket teljeskörűen, korlátozás nélkül gyakorolhatják a júniusi önkormányzati választásokat követően is. A 2024 júniusában megválasztott önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek 2024. október 1-jéig nincsenek külön jogosítványaik sem a képviselő-testületek, sem a polgármesterek döntéseit illetően.


Inárcs településén a 2024. évi polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Szuróczki Csaba, aki az érvényes szavazatok 34,70%-át (771 szavazat) szerezte meg. 


A 2024. évi egyéni listás választáson megválasztott képviselők a megszerzett szavazatok sorrendjében: Turcsány Andrea (1149 szavazat), Talapka Józsefné (914 szavazat), Balogh Ferenc (859 szavazat), Hirt Erika (819 szavazat), Faldina Ágnes (698 szavazat), Volf Ferenc András (691 szavazat).


Inárcson a Pest vármegyei listás választáson a leadott szavazatok 48,25%-át (1049 szavazat) a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt listája kapta, míg Pest vármegyében összesen 255.330 szavazatot (45,64%) szerzett a párt. 


A Pest Vármegyei közgyűlés kiosztható 46 mandátumának az eloszlása a következőképpen alakult: FIDESZ – KDNP: 21 mandátum; Momentum: 10 mandátum; Mi Hazánk: 8 mandátum; DK: 7 mandátum.


Az Európai parlamenti képviselőválasztás inárcsi eredményei a következőek: 


Az Európai parlamenti képviselők választásának eredménye: a 21 kiosztható mandátumból a FIDESZ-KDNP 11 mandátumot, a TISZA Párt 7 mandátumot, az MSZP – DK – Párbeszéd – ZÖLDEK 2 mandátumot, a Mi Hazánk 1 mandátumot szerzett meg. 


Az inárcsi Helyi Választási Bizottság által megállapított eredmény jegyzőkönyvek, valamint az inárcsi Szavazatszámláló Bizottságok által megállapított eredményeket tartalmazó szavazóköri jegyzőkönyvek elérhetőek az alábbi linken keresztül: 

https://inarcs.asp.lgov.hu/valasztopolgaroknak valamint a www.valasztas.hu oldalon közvetlenül.

Helyi Választási Iroda