Hírek

Elérhetőségek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha - konyhai kisegítő munkakör

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 51396 

Intézményi iktatószám:  

ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA 

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 

Konyhai kisegítő 

Munkakör/feladatkör betöltésére. 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 500 adagos főzőkonyhán és tálalókonyhán folytatott  konyhai tevékenységek. A konyhára vonatkozó minőségbiztosítási szabályok és követelmények  elsajátítása, azok gyakorlati megismerése és alkalmazása. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: élelmiszer 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes  munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Inárcs 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet  honlap címe stb.): Az illetmény és juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló  hatályos törvényi előírások és az Inárcs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési rendelete  alapján történik. A Kjt. alapján min, 3 hónap próbaidő meghatározása kötelező. A pályázat  benyújtásának módja: postai úton, 2365. Inárcs, Fekiács J. u. 4., iktatószám és munkakör  megnevezésével , elektronikus úton, konyha@inarcs.hu, Bundik Kornélia Irma élelmezésvezető részére címezve. 

Feltételek, Előnyök 

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

Büntetlen előélet 

Cselekvőképesség 

Magyar állampolgárság 

Elvárt végzettség/képesítés: 

2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,  felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,  vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, Befejezett 8. osztály

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 51396 

Intézményi iktatószám:  

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

önéletrajz 

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.31. 00:00 

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat az intézményvezető bírálja el,  melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A pályázat eljárás eredménytelenné  nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.01. 00:00 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Inárcs Nagyközség Önkormányzatának  honlapja, hivatalos facebook oldala 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.02. 

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.24. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Csatolmány(ok):