Hírek

Elérhetőségek

BESZÁMOLÓ Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022 MFP-OJKJF/2022 (Támogatói okirat iratazonosító száma: 3365690062)

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Telefon/Fax: (29) 370-021

www.inarcs.hu e-mail: titkarsag@inarcs.hu

 

 

BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022 MFP-OJKJF/2022 (Támogatói okirat iratazonosító száma: 3365690062)

Inárcs Nagyközség Önkormányzata  "A Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek
fejlesztése 2022"
pályázati kiírás által elnyert 5.968.209 Ft összegű támogatásból A Boglárka
Néphagyományőrző Óvoda és Konyha Hunyadi utcai és József utcai telephelyeinek játszóudvarát
korszerűsítette.

Az óvodai játszóudvar fejlesztésének célja, hogy az óvodáinkba járó gyermekek egészséges testi és lelki
fejlődését segítse, valamint lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. Intézményeink
udvarán biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér jött létre, ami elengedhetetlen a
kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek hozzájárulnak az átalakított
játszóudvarok, a beszerzett udvari játékok, fejlesztő eszközök.

Az óvoda Hunyadi és József úti telephelyén, - melyek több évtizedes játszóparkkal rendelkeznek - a
növekvő gyermeklétszám és a mai gyermekek megnövekedett mozgásigényének kielégítése céljából
korszerű, komplex játékokra volt szükség, melyek hatékonyan elősegítik a gyermekek fejlődését és
biztonságos játékkörnyezetet biztosítanak. A hunyadi utcai telephelyen egy komplex kalandvár és egy
kötélpiramis került telepítésre, míg a József utcai telephely játszóudvara azonos típusú kalandvár mellett
egy mászó összeállítás gazdagodott.

Az eszközök telepítését követően szintén a támogatás terhére elkészültek az ellenőrzési jegyzőkönyvek és
tanúsítványok, valamint a pályázati dokumentáció összeállításához szükséges műszaki/építészeti
dokumentációt is a támogatási összeg terhére készíttettük el.

A projekt során a kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének eleget
téve kihelyezésre került 2 darab Falutábla a településre vezető fő útvonalak mentén (Inárcs-Kakucs
közigazgatási határában, valamint az M5 autópályáról a településre vezető úton), illetve kihelyeztük a
Támogatói Táblát a fejlesztéssel érintett óvodákhoz. A település honlapján (www.inarcs.hu) elhelyeztük a
Magyar Falu Program emblémát, és a beruházás rövid szöveges összefoglalóját.

A projekt során egyéb elszámolható költség nem keletkezett, a pályázati dokumentáció összeállításával és
a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat az Inárcsi Polgármesteri Hivatal személyi állománya
látja el.

Inárcs, 2022. október 11.

dr. Gál Imre László
polgármester

 

banner