Hírek

Elérhetőségek

BESZÁMOLÓ Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 MFP-UHK/2022 Támogatói okirat iratazonosító száma: 3365546415

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Telefon/Fax: (29) 370-021

www.inarcs.hu e-mail: titkarsag@inarcs.hu

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022
MFP-UHK/2022

Támogatói okirat iratazonosító száma: 3365546415

Inárcs Nagyközség Önkormányzata A Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 pályázati kiírás által elnyert 44 999 999 Ft összegű támogatásból valósította meg a pályázatban foglalt célokat.

A fejlesztés eredményeképpen létrejött szilárd burkolatú utak hozzájárulnak az ott élők számára a település vérkeringésébe való bekapcsolódáshoz, a beruházás áttételesen biztosítja a közszolgáltatások, egészségügyi és oktatási intézmények, tömegközlekedés, munkahelyek - jobb megközelíthetőségét. További gazdasági-társadalmi szempont a lakóingatlanok értékének növekedése, a rendezett környezet, a porszennyezés csökkenése, ezáltal az életminőség javulása is. A beruházás megvalósulásával a Május 1. utca azonos pályázati forrásból kiépült szilárd burkolata összekötésre kerül az Akácfa és Szőlő utcák Szilárd burkolatával, mely utcák a Széchenyi úthoz, mint országos közúthoz közvetlenül csatlakoznak.

Az Akácfa utca szilárd burkolattal történő ellátása, vízelvezetésének kialakítása során az "A" terhelésű pályaszerkezetre 5 cm AC11 (N) kopóréteg és 15 cm Ckt-4 alapréteg, 20 cm fagyvédő réteg került. Az akácfa utcában a vízelvezetés a meglévő szikkasztó árkokba történik. Ezeknek az árkoknak a tisztítása és profilozása megtörtént. Burkolt árok kiépítése kizárólag a 0+140-0+160 szelvény között volt szükséges, hogy az azt követő szakasz vízelvezetése a jobb oldali alacsonyan fekvő kapubehajtók miatt megoldott legyen. Ennek megoldására 32 m hosszban közvetlen a burkolat mellé épített padkafolyóka szolgál. A szakasz további részén a hely szűke miatt 0,75-1,0 m szélességű, maximum 15 cm mély csésze szelvényű árkok kialakítása történt meg.

A Szőlő utca szilárd burkolattal történő ellátása, vízelvezetésének kialakítása során az "A" terhelésű pályaszerkezetre 5 cm AC11 (N) kopóréteg és 15 cm Ckt-4 alapréteg, 20 cm fagyvédő réteg került. A Szőlő utca vízelvezetését az első 65 m-en jobb oldalon vízelvezető „K” szegéllyel oldottuk meg, majd az azt követő szakaszon gyephézagos betonlappal burkolt szikkasztó árokkal folytattuk. Ezeket az árkokat 5-10cm-es küszöbbel kialakítva áteresszel kötöttük össze, ezáltal az összegyűjtött csapadékvíz egy részét szikkasztjuk, majd nagyobb mennyiség esetén elvezetjük a már korábban, a Május 1 utca útfelújítása során kiépített átereszen keresztül a szakasz második felén lévő földmedrű árokba. Az első szakaszon az árok burkolása a hely szűkössége miatt szükséges. A második szakaszon burkolatlan, földmedrű árok kialakítása történt meg.

A beruházás során összesen 569,7 méter szilárd burkolatú út épült meg, A Szőlő utca 316,7 méter, az Akácfa utca pedig 253 m aszfaltburkolatot kapott.

A projekt során a kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének eleget téve kihelyezésre került 2 darab Falutábla a településre vezető fő útvonalak mentén (Inárcs-Kakucs közigazgatási határában, valamint az M5 autópályáról a településre vezető úton), illetve kihelyeztük a Támogatói Táblát az Önkormányzathoz. A település honlapján (www.inarcs.hu) elhelyeztük a Magyar Falu Program emblémát, és a beruházás rövid szöveges összefoglalóját.

A projekt során egyéb elszámolható költség nem keletkezett, a pályázati dokumentáció összeállításával és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat az Inárcsi Polgármesteri Hivatal személyi állománya látja el.

Inárcs, 2022. december 13.

dr. Gál Imre László

polgármester

banner