Hírek

Elérhetőségek

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

 

Az Inárcs Nagyközség Önkormányzata által fenntartott óvoda a község három különböző helyén, összesen nyolc csoporttal működik.

A székhely óvoda (Széchenyi tér 1.) teljesen új épület, mely 2016. szeptember 1-től áll a gyermekek rendelkezésére. Három csoportos: Kis, Középső és Nagy csoport. Felszerelt szép nagy tornaterem, fejlesztőszoba sófallal, nevelőszoba, titkárság, vezetői iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha találhatók benne. Udvara természetesen új, modern játékokkal van felszerelve. Elkerített tankert rész és sportudvar egyaránt rendelkezésre áll.

Az 1. sz. telephely (Hunyadi út 1/a.) 1977-ben épült, viszont 2013-ban elnyert energetikai pályázat által modern, rendezett, szép épületté vált. Az épület bejárati parkja előtt 2 székely-kapu várja a bejövőket. Három csoport: Kis, Középső és Nagy csoport működik benne. Ezen kívül só-fallal és só-generátorral ellátott tornaszoba, logopédiai- és fejlesztőszoba, iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha találhatók benne. Tágas, nagy udvarral rendelkezik, mely árnyas, hiszen tele van öreg fákkal. A gyermekek kerti munkájához tankert biztosított, valamint sportudvar rész is megtalálható benne.

A 2. sz. telephelyen (József utca 12.) két csoport működik: Kis-középső és Nagy csoport. 1967-ben épült régi épületnek mondható, de hatalmas nagy csoportszobai ablakaival, esztétikus berendezésével, új műpadlójával, családias jellegével igen vonzó a gyermekek számára. A megnyert energetikai pályázatnak köszönhetően 2018-ban ezt az épületet is felújították. Itt is található fejlesztőszoba, mely egyúttal só-szoba is, melyet minden nap használhatnak a gyerekek. Iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha találhatók még benne. Az udvar itt is árnyas és jól felszerelt.

Mindhárom épületünkben a csoportszobák felszerelései minden igényt kielégítenek, s a néphagyomány-ápoló programunkhoz illeszkednek. A játékok esztétikusak, a mai kor igényeinek megfelelnek.

Udvaraink tágasak, füves, virágos, fás terület egyaránt található bennük. Fontos feladatunknak tartjuk szűkebb és tágabb környezetünk, a velünk élő élőlények megismertetését gyermekeinkkel, azok szeretetére, tiszteletére, védelmére nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás megalapozására, formálására, valamint megfelelő táplálkozással, mozgással, ismeretek nyújtásával az egészséges életmódra való nevelésre. Óvodásaink egészséges, sokoldalú és harmonikus fejlődése érdekében biztosítunk számukra futball edzést, népi tánc oktatást, angol foglalkozást és katolikus hittanoktatást.

Az óvónők munkáját segíti három gyógypedagógus, akik SNI-s gyermekek fejlesztését és logopédiai fejlesztését látják el és egy fejlesztő pedagógus, aki BTM-es gyermekek mozgásfejlesztésével és kognitív fejlesztésével foglalkozik.

            Alkalmazotti közösségünk nyitott, segítőkész, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó. Állandó törekvés jellemez minket arra, hogy ismereteinket, gyakorlati tapasztalatainkat bővítsük, megújítsuk annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekeket legjobb tudásunk szerint, szeretetteljes, biztonságos, bátorító környezetben, a szülőkkel közösen együttműködve tudjuk nevelni.

Összesen 8 csoportos az intézmény. Az óvodába felvehető gyermekek létszáma összesen 200 fő. Tényleges gyermeklétszám 157 fő. Jelenleg a csoportlétszámok alacsonyak (átlagosan 20 fő). A gyermekek felvétele, elhelyezése elsősorban abba az óvodába történik, amelyik lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez közelebb van.

A csoportok szervezésénél a homogén, egy korosztályt felölelő csoport kialakítására törekszünk, felmenő rendszerben. Azonban nem zárkózunk el szükség esetén a vegyes csoport létrehozásától sem. A felmenő rendszer biztosításával elősegítjük a csoport óvónőjéhez való kötődést.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvoda partnereit minél jobban megismerjük, a velük való szoros együttműködésre, a kapcsolatok mélyítésére, bővítésére törekszünk.

Nevelőtestületünkben két munkacsoport működik. Az egyik a Kézműves munkacsoport, melynek fő feladata a régi és az új kézműves technikák felkutatása, bemutatása, alkalmazása a gyermekcsoportokban. A másik az Önértékelési munkacsoport, mely a minősítési eljárásban résztvevő kollégák munkáját segíti. Fő feladatuk, hogy segítsék a minősülő pedagógusokat a portfólió írásában és támogassák őket a minősítő eljárásban való felkészülésben.

Az óvoda dolgozói munkájukkal hozzájárulnak az óvoda jó működéséhez és munkájuk elengedhetetlenül fontos az intézmény számára. A szakmai képzettség, felkészültség és a szakmai fejlődés érdekében továbbképzések elvégzésére van lehetőség.

A Fenntartó Önkormányzat vezetői és dolgozói és az óvoda alkalmazotti közössége között jó kapcsolat és egymást kölcsönösen segítő légkör van. Bizalommal fordulhat egymáshoz mindkét intézmény dolgozója. Fenntartónk vezetői mindig segítőkészek és támogatóak, bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

Az óvoda-iskola kapcsolata szoros. Keressünk az együttműködési és kommunikációs lehetőségeket. A kisgyermekek az iskolában más szokásokkal, elvárásokkal szembesülnek. A szabad, játékos életből egy kötelezettségekkel, korlátokkal teli életbe csöppennek. A személyes kapcsolat óvodapedagógus és tanító között megkönnyítheti, zökkenőmentesebbé teheti a gyermekek számára az átmenetet.

A gyermekek nevelésében a legfontosabb partnerünk a család, a szülők. A velük együtt, összhangban végzett nevelőmunka segíthet megvalósítani az elképzeléseket, hogy gyermekeink boldog, biztonságos, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek, fejlődjenek.  A legfontosabb célunk, hogy a családokkal, szülőkkel szoros, egymás iránti bizalomra épülő, együttműködő kapcsolatot alakuljon ki. Ennek kialakításához fontos, hogy a családok és az óvoda kölcsönösen megismerje egymás értékrendjét, elvárásait és ezt tiszteletben tartsa. Szeretnénk elérni, hogy a szülők probléma, kérés, kérdés esetén bizalommal forduljanak az óvodapedagógusokhoz, illetve a nálunk dolgozó szakemberekhez. (gyógypedagógus, logopédus, mozgásterapeuta)

Az együttműködés jól bevált formáit továbbra is támogatjuk, (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, beszoktatási lehetőségek, beszélgetések) jó dolognak tartjuk, ha a szülők aktívan részt vesznek az óvoda életébe, ott vannak rendezvényeinken, programjainkon, kirándulásainkon.

Községünkben két védőnő dolgozik, akik folyamatos kapcsolatban vannak az óvodával. Évente többször ellátogatnak hozzánk, ellenőrzik a gyermekek egészségügyi állapotát. Mindig számíthatunk segítségükre.

Óvodánk a Néphagyományőrző Óvodák Egyesületének tagjai közé tartozik. Évente kétszer ez az egyesület az ország különböző pontjain találkozót szervez, melyen mi dolgozók, mindig részt veszünk. Megismerkedünk az adott tájegységgel, nevezetes épületeket tekintünk meg, és ami a legfontosabb, mindig kapunk útravalóul valamilyen néphagyomány éltető ötletet, anyagot, melyet tudunk hasznosítani munkánk során.

A helyi művelődési házzal és vezetőjével intézményünknek jó kapcsolatot ápol. Az általuk szervezett programokon többször is szerepeltek óvodásaink. (Szüreti felvonulás, Népzenei találkozó, Falunap). Évente több alkalommal kapunk lehetőséget arra, hogy színházi előadást tekinthessenek meg gyermekeink a színház teremben, ellátogathassanak a könyvtárba, belelapozhassanak a mesekönyvekbe, játszhassanak, kézműves foglalkozáson vehessenek részt itt. Évente többször ellátogatunk a tájházba, részt veszünk a programokon, melyet a tájház szervez.

Ezeket a programokat kihasználva szeretnénk továbbra is gyermekeinket a hagyományok megőrzésére nevelni.

Az „Inárcs Óvodás Gyermekeiért” alapítvány segítségével szeretnénk minden lehetőséget megragadni, minden pályázati lehetőséget kihasználni annak érdekében, hogy intézményünk és az ide járó gyermekek minél több lehetőséghez hozzájussanak a pályázatokból nyert támogatásokból.

A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha olyan intézmény, ahol mindenki törekszik

  • a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, képességeik, készségeik fejlődésének elősegítésére, az érzelmi és értelmi nevelés eredményes megvalósítására,
  • a gyermekek tiszteletére, megbecsülésére, az esélyegyenlőség megteremtésére, a másság elfogadására,
  • a Néphagyományőrző óvodai program megvalósulására az intézmény sajátosságainak, hagyományainak megőrzésével, újabb hagyományok megteremtésével, egyéni arculatának alakításával, bővítésével
  • a környezettudatos magatartás, a környezetvédelem és az egészséges életmód szemléletének formálására a gyerekek és a szülők körében egyaránt.

 

Fajt Istvánné

óvodavezető

Székhely: 2365 Inárcs, Széchenyi tér 1

E-mail: boglarkaovoda@gmail.com

Tel.: 06-29-370-569

 

hunyadi József

Csatolmány(ok):
alapito1.01 MB