Hírek

Elérhetőségek

Címkezeléssel érintett címek nyilvántartása

Címnyilvántartás

TÁJÉKOZTATÓ
a központi címregiszterről és a címkezelésről

A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. Inárcs Nagyközség jegyzője gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a címképzésért felelős szerv –szükség szerint a közreműködő szerv igénybevételével - felülvizsgálja az illetékességi területén található, a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elvégzett adatellenőrzés során „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott címek megfeleltetését ezen rendelet előírásainak és szükség esetén az érintett ingatlanok vonatkozásában a címkezelést lefolytatja.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van!

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

 • beépítésre szánt területen fekvő telken

 • létesített épületnek,

 • létesített épületen belül található lakásnak,

 • létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

 • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

  • épületet létesítettek,

  • létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

 • olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

 

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • település neve

 • postai irányítószám

 • közterületnév

 • közterületjelleg

 • házszám

 • ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele

 • ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és

 • ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

2022. május 17.

dr. Göndör Ákos

jegyző