Hírek

Elérhetőségek

Inárcs nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tervezett naperőmű park kapcsán

Inárcs nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tervezett naperőmű park kapcsán

Tárgyalásos eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz egyeztetési dokumentáció

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszközök módosításának egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történhet, amennyiben az a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. Inárcs Nagyközség Önkormányzata a naperőmű park létesítésének projektjét kiemelt beruházásként kezeli, ennek megfelelően a 81/2019. (IV. 30.) Kt. határozatával, majd ennek kibővítésével a 97/2019.(VI.26.) Kt. határozatával döntött a fejlesztési terület kijelöléséről, melyek az egyeztetési dokumentáció mellékletében találhatók.

A polgármester a településrendezési eszközök tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztette a partnerekkel a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. A partnerségi egyeztetést a képviselő-testület a 99/2019. (VI. 26.) Kt. határozatával lezárta. A partnerségi egyeztetés kapcsán keletkezett dokumentumokat a mellékelt partnerségi dokumentáció tartalmazza.

 

A fentiek alapján megkértük a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészét a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására. A Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésének megfelelően a mellékelt dokumentáció tartalmazza a településrendezési eszközök módosításának határozat- és rendelettervezetét valamint az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot.

 

 

Inárcs, 2019 július 10.

 

 

                                                                                                             dr. Gál Imre

                                                                                                             polgármester