Hírek

Elérhetőségek

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

 

„A megfelelő tüzelőberendezés, és égéstermék elvezető!

Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából a lakossági
eredetű szennyezés áll az élen.

Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üzemeltetett lakossági
tüzelőberendezések, illetőleg a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása
következtében kerül a levegőbe.

A szabálytalanul üzemeltetett tüzelőberendezések és/vagy a helytelenül megválasztott
tüzelőanyagok a légszennyezésen kívül az alábbi két eseményt idézhetik elő:

1. szén-monoxid mérgezést

A szén-monoxid tökéletlen égés során jön létre. A szén-monoxid-mérgezés nehezen
észrevehető, hiszen annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen
összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel.
Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.
A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra
vezethető vissza:

1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása. - Üzembe helyezés előtt
mindig SZAKEMBER nézze át!

2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított. - Az évszázadokon át
használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul
áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő
képessége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége.

3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés - Kifejezetten
javasolt a gázfogyasztó-berendezéseket évente szakemberrel felülvizsgáltatni, ez egyébként a
berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul. A kémények fokozott igénybevételnek
vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus hőterhelés, lerakódások), emiatt a keresztmetszetszűkületek
előbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen a kémények
rendszeres ellenőrzése!

Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?
- A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök telepítését bízzuk
szakemberre!

- A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét használják az égés során. Biztosítsuk
ezek levegő-utánpótlását!

- Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt lánggal működő eszközöket!

- Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja végezni az időszakos ellenőrzést!

- Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen résszellőző az újonnan beépített,
jól záródó nyílászárókon!

- Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes működése is hozzájárulhat a szénmonoxid
kialakulásához. Ezeket soha ne működtessük együtt!

- Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, így a
vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne
takarjuk le, vagy szüntessük meg!

Érdemes megbízható forrásból szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.

2. kéménytüzet

Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás
kap lángra.
Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg.
Szurokégésről akkor beszélünk, ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd
meggyullad.
Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását? A kéménytüzek nagy része az alábbi
előzményre vezethető vissza: a helytelen tűzrakás és nem megfelelő tüzelőanyag használata.
Az okok között a második a kémény építőanyagainak elöregedése, az égéstermék-elvezető
nem megfelelő műszaki állapota.
Fontos, hogy a kéményseprő által megállapított kéményhibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési
szezont megelőzően, szakemberrel javíttassák ki! Életveszélyes hiba feltárása esetén
semmiképpen ne használják a tüzelő-, fűtőberendezést és a kéményt a hiba teljes elhárításáig
és az új használatbavételi engedélyek beszerzéséig!
Mit tehet Ön? Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! Ne kerüljön az égéstérbe rongy,
gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy bútorlap, mert ezek
elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést. Az
elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot –
fenyőfatűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe
tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű levegőt
biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen

égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így saját otthonunk
levegőjét is megmérgezzük.

- Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad
használni.

- Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés közelébe éghető
anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és vízzel töltött
szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban.
A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a salakot
lehetőleg lehűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni
épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz
aljnövényzet.

- A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad
használni.

- A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.

- A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a
szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

Kéményseprő ügyfélszolgálat 1818 szám, 9.1-es menü

forrás: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tajekoztatok/kornyved
https://www.katasztrofavedelem.hu/388/katasztrofatipusok-teli-veszelyek…-
hasznalatanak-szabalyai
https://katasztrofavedelem.hu/329/a-szen-monoxid-mergezes-megelozheto
Biztonságosan készüljünk az adventi időszakra, majd a karácsonyra!
A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák. Különösen figyelni kell arra, hogy a kiszáradt
adventi koszorú nagyon könnyen lángra kap, ezért a gyertyát ne a terítőre, hanem mindig egy
tűzálló alátétre helyezze, és az égő gyertyákat soha ne szabad felügyelet nélkül hagyni.
Fontos, hogy a fényfüzéreket megbízható helyről vásároljuk meg. A rossz minőségű fényfüzér
nemcsak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Ha a
korábbi években megvásárolt díszt vesszük elő, használat előtt mindig ellenőrizni kell annak
sértetlenségét. Ha a vezeték vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, nem
szabad többet használni. Éjszakára, vagy a távollétünk idejére mindig ki kell húzni a
konnektorból.
A kiszáradt karácsonyfára soha ne tegyünk gyertyát vagy csillagszórót, mert a kiszáradt fenyő
könnyen meggyulladhat. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább másfél méterre
legyen a fűtőtesttől, kandallótól.
Az adventi időszak és az ünnepek alatt több időt töltünk a konyhában, elég egy kis
figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris megtörténhet a baj.
Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá például
fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet.

Érdemes megbízható forrásból füstérzékelőt vásárolni.

A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!”

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Gere Imre tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető