Hírek

Elérhetőségek

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügy és örökségvédelmi főosztály hirdetménye

NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (1027 Budapest ll.
kerület, Horvát utca 14-26. Képviselö: Pántya József, adószám: 25416316-2-41; cégjegyzékszám: 01 10
048661) építtető kérelmére a Hatóságunk. lnárcs hrsz 067 ingatlanra vonatkozólag üzemi épület Iétesítésére
vonatkozó építési engedélyezési eljárás kapcsán eljárás indult.