Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás ivóvízhálózatra történő csatlakozásról

Inárcs Nagyközség Polgármestere

2365 Inárcs, Rákóczi út 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

www.inarcs.hu  e-mail: titkarsag@inarcs.hu

 

 

Tárgy: Tájékoztatás ivóvízhálózatra történő csatlakozásról

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Inárcs, Pótharaszti út, Fecske utca, Szilvafasor, Erdősor utca valamint Virág utca ivóvíz-hálózata a vízjogi üzemeltetési engedélyt megszerezte, így a háztartások ivóvíz-hálózathoz történő csatlakozása elkezdődhet.

 

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál (Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt.) az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti (a továbbiakban: igénybejelentés).

 

Az igénybejelentést megelőzően a vízközmű-hálózatba történő csatlakozáshoz szükséges Inárcs Nagyközség Önkormányzata részére a víz-közművesítési hozzájárulást megfizetni, melynek mértéke 100.000 Ft. + ÁFA, azaz bruttó 127.000 Ft lakóegységenként (lakásonként). Az eljárás kérelemre indul, az eljárás megindítására személyesen, az Inárcsi Polgármesteri Hivatal házipénztárában, ügyfélfogadási időben van lehetőség. A kérelem benyújtását követően, a határozatban foglaltak szerint szükséges a víz-közművesítési hozzájárulást a polgármesteri hivatal házipénztárában készpénzben, vagy a határozatban feltűntetett bankszámlára történő átutalással megfizetni, majd a kiállított igazolás alapján a vízközmű-szolgáltatót felkeresni.

 

A közműcsatlakozással kapcsolatban felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

Inárcsi Polgármesteri Hivatal: Varga Szilvia  06-29/370-021; penztar@inarcs.hu

 

Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt. Ifj. Czinege István 06-70/380-69-89

 

 

I n á r c s, 2020. június 16.

                                                          

                                                         Tisztelettel:

 

 

                                                                                                             dr. Gál Imre

                                                                                                             polgármester