Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban történő személyes ügyintézéssel kapcsolatban a 2020.11.04-én hatályba lépett kormányrendelet alapján

Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2365 Inárcs, Rákóczi út 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021
www.inarcs.hu  e-mail: titkarsag@inarcs.hu
                                                                                                                                                       

Kedves Inárcsiak!

Magyarország Kormánya az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében- Magyarország egész területére kiterjedően. A kormányrendelet a Magyar közlöny 237. számában kihirdetésre került és 2020. november 4. napján lépett hatályba.

A különleges jogrend bevezetésével ismételten alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályait. A Kat. tv. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedéseket tartsák be!

Részletes tájékoztató a Magyar Közlönyben:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/8cbd291e418e353982f0af40c3a77d83c5d62fd4/megtekintes?fbclid=IwAR1dnCk7oG9zjZgwKOL_KCyUKwuKrhiCzoeWPY6p3t9Y5_YVGR_KX9FLPPk

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a szájat és orrot elfedő maszk használata továbbra is kötelező a boltokban, vendéglátó-helyeken, közintézményekben, és minden zárt térben! A veszélyhelyzetben alkalmazandó további védelmi intézkedések alapján éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás van érvényben! Tilos a zenés-táncos rendezvények szervezése, és az ezeken való részvétel!

Az Inárcsi Polgármesteri Hivatalban a járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:

A személyes ügyintézés, az ügyfélforgalom csökkentése érdekében KIZÁRÓLAG ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN lehetséges. Időpontfoglalásra telefonon (06-29/370-021), vagy e-mailben van lehetőség. Az ügyintézők e-mail címei megtalálhatóak községünk honlapján!

Ügyeiket online és telefonon is intézhetik, a hét minden napján.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal épületében – a szociális védőtávolság megtartása céljából – egyszerre csak korlátozott számú ügyfél tartózkodhat, továbbá az ügyintézés során maszk használata kötelező!

AZ ÉPÜLETBE KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELŐL, AZ ELSŐ BEJÁRATON KERESZTÜL, KÉZFERTŐTLENÍTÉST KÖVETŐEN, MASZKBAN LEHET BELÉPNI!

Kérem Önöket, hogy ügyeik intézése során szíveskedjenek a fent leírtaknak megfelelően eljárni!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényben lévő szabályokat fokozottan tartsák be, hiszen közös érdekünk, hogy a kialakult koronavírus járvány terjedését visszaszorítsuk!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Gál Imre

            polgármester