Hírek

Elérhetőségek

Inárcs Nagyközség Önkormányzata által tervezett Inárcs 0173/46, 0167/1, 0172/7 és a 0169 hrsz-ú ingatlanok erdőterületek művelési ág alól történő kivonására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása