Hírek

Elérhetőségek

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADTA INÁRCS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT

Tisztelt Inárcsi Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete kiterjedt tervezési folyamatot követően elfogadta Inárcs új településrendezési eszközeit (TRE).

A településrendezési eszközök tervezetének teljes dokumentációja, azaz alapvetően: az új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatról szóló rendelettervezet és a mellékletét képező szabályozási terv, valamint mindezek alátámasztó szöveges és rajzi munkarészeinek tervezete 2021. június 1-je óta a község honlapján elérhető volt.

Elmondhatjuk, hogy - a formális településrendezési eljárást megelőzően is - megfelelő időt biztosítottunk arra, hogy a téma iránt érdeklődők a dokumentumokat megismerhessék.

A képviselő-testület tervezetet jóváhagyó döntését követően lefolytattuk a formális településrendezési eljárást a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján, valamint a partnerségi egyeztetési eljárást a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően, a jogszabályok által meghatározott kötött eljárásrend szabályai szerint (államigazgatási szervekkel történő egyeztetés, helyi partnerségi egyeztetés).

A TRE felülvizsgálat kapcsán lakossági fórumot tartottunk és az éves közmeghallgatás témája is volt Inárcs új településrendezési eszközeivel kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Az államigazgatási szervek véleményezési szakaszban megtett eltérő véleményeinek figyelembe vételével módosítottuk a tervezeteket, ennek megfelelően a Képviselő-testület a 141/2021. (XII. 2.) Kt. határozatával lezárta a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszát.

A véleményezési szakasz lezárását követően kezdeményeztük a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészhez benyújtott dokumentáció alapján, aki 2022. január 19-én megküldte a záró szakmai véleményét.

Az új helyi építési szabályzat (HÉSz.) 2022. február 25. lép hatályba.

A csatolmányban a következő dokumentumok érhetők el:

  1. Határozat a Településfejlesztési koncepcióról

  2. Határozat a Településszerkezeti tervről

  3. Rendelet a Helyi építési szabályzatról

 

Inárcs, 2022. február 10.

dr. Gál Imre

polgármester