Hírek

Elérhetőségek

Partnerségi tájékoztató - Településrendezési eszközök módosítása naperőmű park létesítése kapcsán

Partnerségi tájékoztató

Településrendezési eszközök módosítása naperőmű park létesítése kapcsán

 

 

Inárcs közigazgatási területén két darab 49,9 MW teljesítményű naperőmű park telepítése tervezett az EZRT-SOLAR FINANCE Kft. és VIRGIN SOLAR Kft. beruházásában. A tervezett létesítmény összesen 155,90 ha-os terület igénybe vételével jár, mely elhelyezésére a 4604 j. Soroksár-Örkény összekötő úttól északra eső, jellemzően erdő és mezőgazdasági hasznosítású területek adhatnak lehetőséget. A beruházás megvalósításához szükséges a hatályos településrendezési eszközök módosítása. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatta a két naperőmű park létesítését, a beruházás megvalósításának tervezett helyszínét, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet és kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszköz munkarészei a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg készülnek. A településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni kell a partnerekkel, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. A partnerségi véleményezés során érkező észrevétel, vélemény, javaslat a képviselő-testület mérlegelése és döntése alapján beépül a településrendezési eszközök tervezetébe. A partnerségi egyeztetést lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására, mely során a polgármester a teljes tervdokumentációt és az egyeztetés folyamán keletkezett iratanyagot és képviselő-testületi döntéseket megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak.

 

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a mellékletként feltöltött munkaközi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – azaz 2019. május 17-től 2019. június 6-ig – szíveskedjen megtenni.

 

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, elérhetőségeik (postai cím, e-mail, telefonszám) megadásával, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Inárcsi Polgármesteri Hivatal címére (2365 Inárcs, Rákóczi utca 4.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a titkarsag@inarcs.hu e-mail címre.

 

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja: 2019. május 29. 19:00,
  • helyszíne: Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

      2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 94.

 

Kapcsolódó munkaközi tájékoztató:

Településszerkezeti terv módosítása – Határozati-javaslat,

Helyi építési szabályzat módosítása – Rendelet-tervezet

 

I n á r c s, 2019. május 16.

 

 

                                                                                                             dr. Gál Imre

                                                                                                             polgármester