Hírek

Elérhetőségek

Meghívó a 2023. október 25-i nyilvános képviselőtestületi ülésre

testületi ülés
Dátum
Helyszín
2365 Inárcs Rákóczi út 4. a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Szervező
Inárcs Nagyközség Önkormányzata

 

M EG H Í V Ó

 

 

Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülést tart 2023. október 25-én (szerda) 1500 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

NAPIREND

 

 

1. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 26/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának a megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről döntés

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Kucsera Bettina jegyző

 

5. Az óvodai felvételi körzethatárok változtatások nélküli elfogadása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

6. Inárcs Nagyközség Önkormányzata intézményeinek december 21-től 2024. január 8-ig történő bezárásról döntés (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

7. Inárcs, Napsugár köz és Harmat köz útépítési beruházás kivitelezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

8. A helyi önkormányzatra vonatkozó 2024. évi éves belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előterjesztő: dr. Kucsera Bettina jegyző

 

9. Döntés a Temető üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásról

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

10. Beszámoló a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről, és a 2024-es nevelési év kezdéséről

Előterjesztő: Fajt Istvánné óvodavezető

 

11. Szakmai beszámoló a konyha 2022-ben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

12. Beszámoló az Inárcsi Tipegő Bölcsőde 2022/2023. évben végzett tevékenységéről, és a 2024-es nevelési év kezdéséről

Előterjesztő: Burián Zsuzsanna intézményvezető

 

13. Integrált Hatáskörű Bizottság által megállapított középiskolai ösztöndíjpályázatról tájékoztatás

Előterjesztő: Talapka Józsefné IHB elnök

 

14. Bodrogi Ádám kérelmének a megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Zárt ülés

 

1. Zsiros Róbert Inárcs 0205/4/5 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatának a megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

 

Inárcs, 2023. október 18.

 

Tisztelettel: 

 

dr. Gál Imre

polgármester

 

Az esemény helyszíne térképen